Dr. Asko Nivala

Dr. Asko Nivala von März bis Juni 2017 als Fellow am FSP HKW
Illustration

Degrees and Academic Education

PhD 2015, University of Turku, major subject: Cultural History. Dissertation: Beyond Germany Fragmented: The Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Philosophy of History. Dissertation grade: laudatur.

MA 2007, University of Turku, major subject: Cultural History. Thesis grade: laudatur.

Erasmus Programme 2004, Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, Germany, Philosophy, 2004–2005.

Previous positions and grants

Research Grant 2016, Jenny and Antti Wihuri Foundation.

Postdoctoral Research Fellow 2015, University of Turku, the research project Travelling Notions of Culture: Itineraries of Bildung and Civilisation in Early Nineteenth Century Europe (Academy of Finland, supervisor: Prof. Hannu Salmi).

Doctoral Student 2013–2015, University of Turku, the research project Travelling Notions of Culture: Itineraries of Bildung and Civilisation in Early Nineteenth-Century Europe (Academy of Finland, supervisor: Prof. Hannu Salmi).

Research Grant 2012, Oskar Öflund Foundation.

Research Grant 2009–2011, Finnish Cultural Foundation.

Selected Publications

Monographs:

Nivala, Asko: The Romantic Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Philosophy of History. Routledge Studies in Cultural History 51. Routledge: New York 2017.

Edited books:

Salmi, Hannu; Nivala, Asko & Sarjala Jukka (eds.): Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Routledge Studies in Cultural History 42. Routledge: New York 2016.

Nivala, Asko & Mähkä, Rami (toim.): Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural History – kulttuurihistoria 10. k & h, Turku 2012.

Peer-reviewed articles:

Nivala, Asko: ”Catastrophic Revolution and the Rise of Romantic Bildung” in Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Eds. Hannu Salmi, Nivala Asko & Jukka Sarjala. Routledge: New York 2016, 19–37.

Nivala, Asko; Salmi, Hannu & Sarjala, Jukka: ”Introduction” in Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Eds. Hannu Salmi, Nivala Asko & Jukka Sarjala. Routledge: New York 2016, 1–18.

Nivala, Asko: ”Mediality and Intermediality in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Thought” in Afterlives of Romantic Intermediality: The Intersection of Visual, Aural, and Verbal Frontiers. Eds. Leena Eilittä & Catherine Riccio-Berry. Lexington Books: Lanham 2016, 75–94.

Nivala, Asko: ”Friedrich Schlegel ja historian koherenssi. Saksalaisen varhaisromantiikan historianfilosofian uudelleenarviointia” in Historianfilosofia: Klassikkoajattelijat antiikista nykypäivään. Eds. Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen. Vastapaino: Tampere 2015, 178–205.

Nivala, Asko: ”Walter Benjamin ja historian käsite” in Historianfilosofia: Klassikkoajattelijat antiikista nykypäivään. Eds. Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen. Vastapaino: Tampere 2015, 270–273.

Nivala, Asko: ”Tulevaisuuden raunioilla. Nostalgia saksalaisessa varhaisromantiikassa” in Kaipaava moderni: Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle. Turun historiallinen yhdistys: Turku 2015, 69–106.

Nivala, Asko: ”Spekulatiivisen realismin ja posthumanismin yhtymäkohtia. Quentin Meillassoux’n korrelationismin kritiikistä Iain Hamilton Grantin luontofilosofiaan.” Posthumanismi. Toim. Karoliina Lummaa & Lea Rojola. Eetos, Turku 2014, 239–263.

Nivala, Asko: ”Maailmankansalaisuus 1790-luvun berliiniläisessä varhaisromantiikassa” in Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Eds. Anne Ollila & Juhana Saarelainen. k & h: Turku 2013, 49–83.

Nivala, Asko: ”From the Naïve to the Unnatural: Friedrich Schlegel’s Early Romantic Notion of the Grotesque” in The Grotesque and the Unnatural. Eds. Markku Salmela & Jarkko Toikkanen. Cambria Press: Amherst, New York 2011, 113–135.

Nivala, Asko: ”Critique and Naturalism. Friedrich Schlegel and the Principles of the Enlightenment” in The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia. Eds. Charlotta Wolff, Timo Kaitaro & Minna Ahokas. Peter Lang: Frankfurt a. M. 2011, 203–219.

Nivala, Asko: ”Chemical Age. Presenting History with Metaphors” in They Do Things Differently There: Essays on Cultural History. Eds. Bruce Johnson & Harri Kiiskinen. k & h: Turku 2011, 81–108.